Innovatie

Actie innovaties

Van zorgrobot Zora die cliënten stimuleert te bewegen tot een oogbesturingscomputer waardoor een cliënt met zijn ogen kan zeggen wat hij wil. Of een sok met een chip die fysieke spanning bij cliënten met een ernstige meervoudig verstandelijke beperking meet. En een speciale bril die rustige natuurbeelden toont waardoor cliënten bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts als minder vervelend kunnen ervaren. Innovaties kunnen de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren. Helpt u mee om de aanschaf van innovaties voor cliënten van Ipse de Bruggen mede mogelijk te maken?

Doneer hier

Meer mogelijk maken met innovaties

Ipse de Bruggen gaat de komende jaren extra tijd en geld investeren in innovatie, zodat meer cliënten hier baat bij kunnen hebben. Zorgmanager Els Kraak, die hier vanuit de denktank innovatie nauw bij betrokken is, vertelt hoe innovatie het leven voor cliënten kan verbeteren. En dat het zeker niet alleen om technische hoogstandjes en robots gaat. “Het gaat om alle denkbare vernieuwingen die bijdragen aan het goede leven van cliënten.”

Een praktijkvoorbeeld maakt direct duidelijk dat innovaties ook niet per se handenvol geld hoeven te kosten. Zo is er een snoezeljas in de maak voor cliënten die niet gemakkelijk naar de snoezelruimte kunnen. Het is een zachte badjas met allerlei dingen erop om te voelen en te beleven. Hiermee kunnen cliënten snoezelen zonder dat het hen vooraf te veel energie kost. Ipse de Bruggen gaat dit zelf maken.

Innovatie ontstaat in de praktijk

Het initiatief om meer te innoveren kwam vanuit een groep zorgmanagers die vervolgens een denktank innovatie vormden. Hier denken zorgmanagers- samen met medewerkers van uitservices - na over hoe ze met vernieuwingen meer mogelijk kunnen maken voor cliënten.

Els Kraak is een van de initiatiefnemers. “We lopen in de dagelijkse ondersteuning van cliëntentegen uitdagingen aan en zoeken hier dan een vernieuwende oplossing voor. Dat is niet altijd een technische oplossing. Wij merkten bij tienergroep en op de dagbesteding dat ouders onverwacht tegen allemaal veranderingen aan lopen zodra hun kind 18 jaar wordt. Ze krijgen te maken met andere regelingen bij de dagbesteding voor volwassenen, maar ook met mentorschap bijvoorbeeld. Samen met een begeleider heb ik daarom een waaier ontwikkeld waar mee ouders overzichtelijk in beeld krijgen wat er verandert en welke stappen ze kunnen nemen. Deze waaier slaat binnen én buiten Ipse de Bruggen enorm aan. Zoiets bestond nog niet; ook dat is innovatie.”

Een collega-zorgmanager van een ambulant team onderzoekt nu vanuit zijn praktijk de mogelijkheden van beeldbellen voor ambulante begeleiding. Volgens Els kan dit de begeleiding efficiënter én beter maken. “Met beeldbellen kun je bijvoorbeeld zelfstandig wonende cliënten veelmeer op maat ondersteunen. Op het moment dat zij daar behoefte aan hebben, omdat er bijvoorbeeld net een lastige brief is bezorgd. Je kunt dus vaker en sneller contact hebben meteen cliënt terwijl je ook aanzijn uitdrukking kunt zien hoe het met hem gaat. Voor cliënten is het ook fijn dat ze hun begeleider kunnen zien.”

Ondertussen zijn Els en haar collega’s zo enthousiast over innovatie dat ze ook om zich heen kijken wat er zoal is. Zo spotte Els samen met een collega op de Zorg- en ICT-beurs de slimme rollator Lea (zie kader op de volgende pagina), waarin de denktank kansen zag voor cliënten. “Dan vragen we anderen om met ons mee te kijken. Voor Lea organiseren we binnenkort een testdag waarbij we onder andere een ergotherapeut, een fysiotherapeut en een beleidsmedewerker van het kennisteam Oud betrekken.

Wilmy de Rooij, manager Organisatieontwikkeling & Innovatie, vult aan dat de afdeling OO&I een netwerk heeft binnen en buiten Ipse de Bruggen van mensen die zich met innovaties bezighouden. “We ondersteunen de initiatiefnemers en helpen bij het leiden van de projecten. Ook zorgen we voor middelen en mogelijkheden om de kennis en ervaringen te kunnen delen.”

Een goed leven

Voor een investering in een innovatie geldt binnen Ipse de Bruggen altijd één duidelijke maatstaf: het moet de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren. Els: “We gaan natuurlijk niet innoveren om te innoveren. Een vernieuwing moet bijdragen aan het goede leven van cliënten. Met de slimme rollator Lea bijvoorbeeld krijgt de cliënt meer bewegingsvrijheid en regie én kunnen we valincidenten voorkomen. Voor cliënten met een ernstige meervoudige verstandelijke beperking komt er een sok met een chip die de fysieke spanning meet. Daarmee kunnen begeleiders eerder signaleren of een cliënt stress of pijn ervaart. Dit ontwikkelen we samen met een aantal andere zorginstellingen en de Universiteit van Amsterdam.”

Voor alle doelgroepen

Waar ontwerpers en leveranciers zich de afgelopen jaren vooral op de medische zorg en ouderenzorg richtten, blijken er juist in de verstandelijk gehandicaptensector nog kansen te liggen. In overleg met leveranciers kijkt Ipse de Bruggen welke aanpassingen voor onze cliënten nodig zijn. Volgens Wilmy zijn er mogelijkheden voor alle doelgroepen. Ook voor behandeldoelen zijn er mooie voorbeelden. “Zo doen we een pilot met de slaaprobot die mensen helpt om beter in te slapen. Hiermee kunnen we misschien slaapmedicatie afbouwen. Samen met leveranciers kijken we hoe ze de al bestaande slaaprobot kunnen aanpassen voor onze cliënten.”

Ideeën delen

Op diverse locaties wordt al ervaring opgedaan met innovaties of ontstaan mooie ideeën. Binnen een grote organisatie als Ipse de Bruggen is dat niet altijd bekend. Daarom wordt vanaf september de uitwisseling van ideeën en innovaties op locaties gestimuleerd. Op het intranet komt een suggestieknop, waar medewerkers hun idee kunnen posten. Al deze ideeën worden voorgelegd aan een cliënten- en een medewerkerspanel. “Kansrijke ideeën willen we aanzwengelen met bijvoorbeeld een korte pilot. En als er zes keer hetzelfde idee binnenkomt, kunnen locaties hun krachten bundelen”, verklaart Wilmy. Er komt ook een digitale bibliotheek met wat er al in huis is. Cliënten en medewerkers kunnen hier per item hun mening (review) geven. “Dit willen we uitbreiden met een soort pop-up-bibliotheek, waar medewerkers en cliënten kunnen ervaren wat er allemaal kan en waar ze ook dingen kunnen lenen. We willen locaties zo de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld eerst een tovertafel uit te proberen. Dan kunnen ze ontdekken of dit wat is voor hun locatie, voordat ze daarin - eventueel met behulp van crowdfunding - investeren.”

Zorgrobot Zora

Zorgrobot Zora lijkt op een grote pop en is geprogrammeerd om cliënten te stimuleren te bewegen. Ze beschikt over allerlei sensoren, waardoor ze ziet, hoort, beweegt en autonoom reageert. De lichaamsvorm van Zora lijkt op die van een mens en haar bewegingen zijn gebaseerd op de bewegingen van een peuter. De bewegingsagogen en activiteitenbegeleiders van Ipse de Bruggen gaan samen met Zora naar de dagbesteding om met cliënten te bewegen. Degene die Zora bedient kan ondertussen goed kijken of cliënten de bewegingen goed uitvoeren of dat ze daarbij geholpen moeten worden. Cliënten reageren positief op Zora, ook door haar neutrale manier van communiceren. De zorgrobot is een mooie aanvulling op het bewegen in het dagelijkse leven en maakt het bewegen voor cliënten nog leuker. Er zijn momenteel drie Zora’s binnen Ipse de Bruggen.

Robot-rollator Lea

Lea is ontwikkeld voor ouderen om hen meer steun en veiligheid te bieden bij het lopen. En het lopen zo gemakkelijker te maken. Er zitten verschillende sensoren in, waardoor de rollator bijvoorbeeld automatisch remt bij obstakels. Ook krijgt de gebruiker via een ingebouwde tablet adviezen over zijn houding of route. Een bekrachtiger maakt het lopen achter de rollator veel lichter: ze loopt vanzelf met je weg. Lea is dus een uitermate slimme en comfortabele rollator, die zelfs je fysiotherapeut kan laten weten, wat de gebruiker nog beter kan doen.

Ipse de Bruggen gaat met de leverancier onderzoeken of Lea aangepast kan worden voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij worden ook cliënten betrokken. Als dat lukt, kunnen cliënten met loopbeperkingen langer zelfstandig blijven lopen. Dat is niet alleen lichamelijk gezonder, het zorgt ook voor meer zelfstandigheid en eigen regie.

VR-bril voor begeleiders

Hoe beter je je als begeleider in de wereld van de cliënt kunt verplaatsen, des te beter je hem leert begrijpen. Ipse de Bruggen onderzoekt of de virtual reality-bril (VR-bril) daar in opleidingen aan kan bijdragen. Deze bril laat je met behulp van 360-gradenfilmpjes een andere wereld ervaren en beleven. In deze film is de kijker zelf even de cliënt en ervaart zo levensecht wat het gedrag van de begeleider met hem doet. Bijvoorbeeld druk pratend binnenkomen, terwijl jij als cliënt met de rug naar de deur een kopje thee probeert te drinken.

Het doel is begeleiders in een training met de VR-bril een cliëntbeleving te geven en zo te leren over de betekenis van hun houding en handelen. Zo leren zij nog beter in te spelen op de behoefte van de cliënt.

Ooggestuurde computer

Veel mensen met een meervoudige beperking kunnen de computer niet met hun vingers via het toetsenboord of scherm bedienen. Dan is een computer die je met je ogen kunt sturen een uitkomst. Zo kunnen kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking zich ontwikkelen en vermaken met spelletjes op de computer. Bovendien kunnen ze ook communiceren via het apparaat. Ze kunnen bijvoorbeeld aanwijzen of ze iets willen eten of drinken. Of welke kleding ze aan willen. Begeleiders en behandelaars krijgen via de activiteiten die een cliënt op de computer doet een beter inzicht in zijn niveau en vaardigheden. Daardoor kan Ipse de Bruggen de wereld van cliënten interessanter maken en hen meer mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Dagbesteding Zonnehof in Vlaardingen werkt al met een ooggestuurde computer die werd gefinancierd door sponsors en de Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen.

Relax-Maker

De relaxmaker is een videobril die niet helemaal afsluit zoals de VR-bril. In de bril zie je rustige natuurbeelden van het strand, stromende beekjes of bossen. De relaxmaker kan spanning verminderen en een nare ervaring minder vervelend maken. Hij wordt bijvoorbeeld gebruikt in tandartspraktijken. Ipse de Bruggen gaat in een pilot onderzoeken of de relaxmaker cliënten kan laten ontspannen tijdens of voor moeilijke momenten. Bijvoorbeeld als zij overprikkeld dreigen te raken of onrustig worden doordat ze moeten wachten op de bus. Of naar de tandarts moeten. In een pilot op een woning, bij twee dagbestedingen en bij de tandarts gaat Ipse de Bruggen kijken welke filmpjes goed werken, zoals herkenbare beelden uit de eigen omgeving. Ook worden twee verschillende type brillen uitgeprobeerd.

Ipse de Bruggen zoekt sponsoren om de aanschaf van innovaties mede mogelijk te maken. Wilt u of uw bedrijf hier een bijdrage aan leveren? Doneer hier.

Meer

Sponsors uitgelicht

Nuts Ohra heeft een mooie donatie gedaan. Met deze donatie kunnen we een oogbesturingscomputer aanschaffen voor kinderen die multi-complex gehandicapt zijn.

Lees meer

Veel steun

Veel bedrijven hebben ons de afgelopen jaren gesteund met een donatie. Bedrijven als Kuipers Installatietechniek, ING Real Estate en nog veel meer. Daar zijn wij, maar vooral de cliënten erg blij mee.

Lees meer

Een dag helpen

Help mee om onze cliënten net dat beetje meer aandacht te geven. Een dag geen werkstress? Doe vrijwilligerswerk bij Ipse de Bruggen.

Lees meer